Muzică creștină „Adevărata însemnătate a credinței în Dumnezeu”
De ce guvernul PCC suprimă cu atâta înverșunare și persecută cu atâta brutalitate pe Dumnezeu Atotputernic și Biserica lui Dumnezeu Atotputernic?
O lectură a cuvântului lui Dumnezeu „Numai cel care experimentează lucrarea lui Dumnezeu, crede cu adevărat în Dumnezeu”
De ce lumea religioasă depune așa de mult efort pentru a condamna pe Dumnezeu Atotputernic și Biserica lui Dumnezeu Atotputernic și a li se opune cu înverșunare?
Muzică creștină „A fi martor pentru Dumnezeu este datoria omului”
Pentru a studia calea adevărată, ascultați doar glasul lui Dumnezeu; sub nici o formă să nu credeți zvonurile Satanei
Cum ripostează creştinii faţă de strategia atee a spălării creierelor exercitată de PCC?